muzejpostavizložbeizdanjaanalikontakt

INFORMIRANJENatječaji:

Diplomirani knjižničar (m/ž), 1 izvršitelj (PDF dokument)

Izvještaji:

Izvještaj o radu Hrvatskog školskog muzeja za 2016. godinu (PDF dokument)


ZAPISNICI MUZEJSKOG VIJEĆA

Skraćeni Zapisnik sa 3. sjednice Muzejskog vijeća HŠM (PDF dokument)

Skraćeni Zapisnik sa 2. sjednice Muzejskog vijeća HŠM (PDF dokument)

Skraćeni Zapisnik sa 1. sjednice Muzejskog vijeća HŠM (PDF dokument)

Skraćeni Zapisnik sa 14. sjednice Muzejskog vijeća HŠM (PDF dokument)

Skraćeni Zapisnik sa 13. sjednice Muzejskog vijeća HŠM (PDF dokument)

Skraćeni Zapisnik sa 12. sjednice Muzejskog vijeća HŠM (PDF dokument)


Planovi i programi:

Program rada za 2018. - rekapitulacija (PDF dokument)

Prijedlog programa rada za 2017. (PDF dokument)

Plan nabave za 2017. (PDF dokument)

Plan nabave za 2016. (PDF dokument)

Financijski plan za 2017. (PDF dokument)

Financijski plan za 2016. (PDF dokument)

Izmjena financijskog plana za 2016. (PDF dokument)


Ostali dokumenti:

Statut Hrvatskog školskog muzeja (PDF dokument)

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatskog školskog muzeja (PDF dokument)

Stvaranje ugovornih obaveza (PDF dokument)

Odluka o imenovanju službenika za informiranje u Hrvatskog školskog muzeja (PDF dokument)

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti (PDF dokument)


Sukob interesa, izjave:

Izjava - sukob interesa (2017) (PDF dokument)

Izjava - sukob interesa (2016) (PDF dokument)


Zahtjevi:

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Word dokument)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Word dokument)

Zahtjev za pristup informacijama (Word dokument)


Financijsko izvješće za 2016.:

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA (PDF dokument)

BILANCA (PDF dokument)

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA (PDF dokument)

Bilješke uz završni račun 2016. (PDF dokument)


Financijsko izvješće za 2015.:

Financijsko izvješće za 2015. (Excel dokument)

Bilješke uz završni račun 2015. (PDF dokument)