muzejpostavizložbeizdanjaanalikontakt

< 


ETNOLOGIJA U NASTAVI
U POVODU 80 GODINA STUDIJA ETNOLOGIJE I KULTURNE ANTROPOLOGIJE FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU


SUORGANIZATORI IZLOŽBE:
Filozofski fakultet Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Hrvatski školski muzej

AUTORICA IZLOŽBE I KATALOGA: Vesna Rapo

PROSTORNO OBLIKOVANJE I LIKOVNI POSTAV IZLOŽBE: Vesna Rapo

TEHNIČKI POSTAV IZLOŽBE: Fredy Fijačko

VODITELJICA PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI: Ivana Dumbović


Izložba je otvorena: 15. 11. do 3. 12. 2007.

 

Osam desetljeća studija etnologije i kulturne antropologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu neposredan je povod organizaciji izložbe Etnologija u nastavi. Izložba je organizirana u suradnji Hrvatskoga školskog muzeja i Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Građa rabljena tijekom istraživanja te predstavljena na izložbi sačuvana je u zbirkama više institucija, a posebice izdvajamo: Arhiv Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Hrvatski državni arhiv u Zagrebu, Etnografski muzej u Zagrebu te zbirke Hrvatskoga školskog muzeja. Ovo je ujedno i prigoda za riječi zahvale kolegama u svim navedenim institucijama - na kolegijalnosti i susretljivosti tijekom istraživanja te dostupnosti građe za izlaganje.

Kako je naša tema poučavanje etnografskih i etnoloških tema u okviru pojedinih nastavnih jedinica ili nastavnih predmeta, i etnologije kao samostalnog nastavnog predmeta u hrvatskim pučkim i srednjim školama te u visokoškolskom obrazovanju, istraživanje smo ograničili na razdoblje druge polovice 19. i na 20. stoljeća, a tekst kataloga i izložbu podijelili u dvije tematske cjeline.

U prvom je dijelu pozornost posvećena poučavanju etnoloških i etnografskih tema u raznim nastavnim jedinicama u brojnim nastavnim predmetima u čijoj se nastavi poučavalo o narodu, narodima i kulturama - tradicijskoj, materijalnoj i duhovnoj kulturi ponajprije hrvatskoga naroda, a zatim i europskih i izvaneuropskih naroda, primjerice u nastavi: zemljopisa, gospodarstva, muškoga i ženskoga ručnog rada, risanja, raznih stručnih predmeta u obrtnim i strukovnim školama, ali i etnologije i etnografije kao samostalnog nastavnog predmeta u pučkim i srednjim školama kontinentalne Hrvatske.

Prvi put su na ovoj tematskoj izložbi pokazani originalni arhivski dokumenti, udžbenici, priručnici, brojna stručna i znanstvena literatura te veći dio izbora različitih vrsta nastavnih pomagala i učila iz različitih razdoblja koja nam pokazuju uporabu multimedijalnih nastavnih pomagala - od filma, brojnih koloriranih litografija, različitih modela, fotografija i stereoskopa - čiju uporabu u nastavi hrvatskih škola pratimo još od sredine 19. stoljeća.

U drugoj izložbenoj cjelini nastojali smo pokazati manji izbor arhivske građe, povezane uz osnutak Seminara za etnologiju - Odsjeka - Zavoda, dokumente povezane uz nastavne planove i programe, ali i pojedine odsječke iz nastavnoga procesa, te ukratko predstaviti profesore koji su bili glavni nositelji nastavnih proseca u ovih osam desetljeća. Istaknuli smo rezultate nastavnih i istraživačkih projekata Odsjeka, procese rada na pojedinim temama, rad na pojedinim nastavnim jedinicama, rezultate seminarskih radova, terenskih istraživanja i stručnih terenskih ekskurzija, istaknuli smo bilješke s brojnih predavanja te s ispita.

Prikazali smo djelić izdavačke djelatnosti Odsjeka, a posebice smo naglasili uporabu multimedijalnih nastavnih pomagala s konačnim rezultatima - s izrađenim fotomaterijalom, fotokartotekom te izborom iz filmoteke.

Nadamo se da će ova izložba, uza sva svoja ograničenja i nedostatke, uvjetovane nizom razloga - prostornih, vremenskih i financijskih - biti poticaj mlađim naraštajima za prikupljanje i spajanje brojne razasute građe, povezane uz nastavne procese ove zasigurno i u budućnosti važne struke koja bi se mogla predstaviti na izložbama povezanim uz neke buduće obljetnice Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju.

Vesna Rapo


povratak na aktualnu izložbu