SUVENIRI

NARUDŽBA

Ukoliko želite naručiti izdanje Hrvatskog školskog muzeja,
kontaktirajte nas telefonski ili mailom.
Tel: 01/ 48 55 716
E-mail: hsm@hsmuzej.hr

Razglednice

Cijena: 5 kn

Rokovnik

Cijena: 20 kn

Pernica

Cijena: 20 kn

Magnet lepeza

Cijena: 10 kn

Drvene bojice

Cijena: 12 kn

Olovka

Cijena: 4 kn

Gumica

Cijena: 3 kn

Knjižni markeri

Cijena: 1 kn

Veći prikaz

Platnena vrećica

Cijena: 25 kn

Veći prikaz