RADIONICE

Geometrijska zabavica

Trajanje: 45 minuta.
Korisnici: djeca predškolske dobi, niži razredi osnovne škole.

Muzejska radionica Geometrijska zabavica donosi zabavicu u stvaranju prema nekadašnjem modelu igre za djecu predškolske dobi u zabavištima (dječjim vrtićima u 19. stoljeću). Dječji rad u zabavištu nosi ime “zabava”, a sredstva kojima se to postiže su “zabavice”. Pomoću zadanoga materijala sudionici stvaraju predmete ili oblike (slova, geometrijske likove i tijela) na kartonu od jednostavnoga materijala (štapićima i masom za modeliranje). Ova zabavica vezana je uz nastavni predmet matematike – geometrijsko oblikoslovlje.

Štapići i kuglice vode nas ka cilju, što će iz tog nastati igrom ćeš tek saznati. Igrati se možeš sa sestrom i bratom, naravno i mamom i tatom i djedom i bakom. Nakon radionice u HŠM-u svoje geometrijsko znanje ćeš lako pokazati svakom!

 

 

Najave za radionice

Radionice je potrebno unaprijed najaviti preko on-line prijave,
na broj telefona +385 1 48 55 716
ili na e-mail: hsm@hsmuzej.hr

Maksimalan broj sudionika na muzejskim radionicama – 20 osoba.

Muzejske radionice organiziraju se za grupe (više od 7 osoba).

ONLINE PRIJAVA

USTANOVA
VAŠ KONTAKT