RADIONICE

Svijet enciklopedije u malom

Trajanje: 45 minuta.
Korisnici: djeca i odrasli.

Muzejska likovna radionica vezana uz dječju slikovnu enciklopediju stvaranu na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće Bilderbuch für KinderSlikovnica za djecu autora Friedricha Justina Bertucha. Otac slikovnice, europski intelektualac, Bertuch je stvorio dječju enciklopediju u 12 svezaka, na 1185 stranica i sa 6000 ilustracija, koja je djetetu na zoran način približavala svijet odraslih. Hrvatski školski muzej danas jedini u Hrvatskoj čuva sedam, gotovo cjelovitih, svezaka Bertuchove slikovne enciklopedije za djecu objavljene u Beču u izdavačkoj kući A. Pichlers Witwe & Sohn u prvom desetljeću 19. stoljeća. Sudionici radionice na osnovi ilustracija i opisa stvaraju svoj tematski suvenir – magnet inspiriran Bertuchovim slikovnim carstvom.

ONLINE PRIJAVA

USTANOVA
VAŠ KONTAKT