ZABAVA I POUKA DOBROJ DJECI I MLADEŽI

hrvatski časopisi za djecu i mladež od 1864. do 1945.

 

Autorica stručne koncepcije: Štefka Batinić

Likovno oblikovanje panoa: Sara Roller Mateljić (Školska knjiga)

Obim: 30 panoa (format 100 x 70 cm)

Vrsta: retrospektivna, edukativna, pokretna izložba

Korisnici: stručna i šira javnost, studenti učiteljskih fakulteta i pedagogije, učenici osnovnih i srednjih škola

 

Tema: Hrvatski časopisi za djecu i mladež koji su izlazili u razdoblju od 1864. do 1945. godine – bibliografski podaci, povijesni i kulturni kontekst u kojem su nastajali, izlazili i gasili se.