HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ ZATVOREN JE ZA SVE POSJETITELJE I KORISNIKE DO OBNOVE ZGRADE

STALNI POSTAV - Hrvatsko školstvo na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće

HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ ZATVOREN JE ZA SVE POSJETITELJE I KORISNIKE DO OBNOVE ZGRADE

Bogatstvo, raznolikost i vrijednost nacionalne baštine o povijesti školstva koja se čuva u zbirkama i knjižnici Hrvatskoga školskog muzeja prezentirana je u stalnom postavu, otvorenom povodom stote obljetnice Muzeja 2000. godine.

Hrvatsko školstvo na prijelazu 19. u 20. stoljeće glavna je tematsko-kronološka odrednica postava, koji je kontekstualiziran općim povijesnim pregledom razvoja obrazovanja i škola. Tisuću eksponata izloženo je u osam izložbenih cjelina, muzeološki koncipiranih prema glavnim sastavnicama nacionalnoga školskog sustava, povijesti pedagogije i važnim povijesnim ličnostima.

Učionica je jedna od najdojmljivijih izložbenih cjelina koja vjerodostojno rekonstruira izgled školske učionice pučkih škola u Hrvatskoj s kraja 19. stoljeća.

Učila su izložena prema nastavnim predmetima u pučkim i srednjim školama. Uz nastavna sredstva i pomagala izloženi su udžbenici i priručnici koji su se koristili u školama od kraja 18. stoljeća.

Osnovno školstvo te Srednje i visoko školstvo prezentirani su fotografijama učenika, učitelja, profesora i škola, školskim dokumentima, školskim spomenicama i protokolima, propisima i izvješćima te predmetima kao što su odlikovanja, pečati, školska zastava, koji ogledno pokazuju razvoj i strukturu nacionalnoga školskog sustava.

Pedagoška misao cjelina je u kojoj su izložena najstarija nacionalna pedagoška djela, prva kapitalna djela školske historiografije, pedagoški časopisi i knjige za djecu.

Radovi učenika prezentiraju likovno stvaralaštvo učenika, krasopisne radove i modele i uzorke ženskoga i muškoga ručnog rada.

Pariška soba iznimno je vrijedna kulturno-povijesna cjelina kojom se školstvo Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije predstavilo na Svjetskoj izložbi u Parizu 1900. godine. Historicistički namještaj izradili su, po nacrtima arhitekta Hermana Bolléa, učenici Kraljevske zemaljske obrtne škole u Zagrebu, a akvarele s motivima školskih i kulturnih ustanova naslikali su poznati hrvatski likovni umjetnici.

Radna soba književnika Mate Lovraka rekonstruirana je originalna radna soba Mate Lovraka, s knjižnicom, fotografijama, priznanjima i uporabnim predmetima iz Lovrakove ostavštine.

Katalog stalnoga postava, Hrvatski školski muzej 1901. – 2001., objavljen je 2001. godine i referentan je izvor za istraživače povijesti školstva u Hrvatskoj.

Hrvatski školski muzej nagrađen je 2001. godine Poveljom Republike Hrvatske i Nagradom Grada Zagreba.

O važnosti stalnoga postava Hrvatskoga školskog muzeja svjedoče brojni posjeti, posebno grupni posjeti učenika i studenata, te kontinuirana medijska pozornost.


 

Stalni postav financiran je sredstvima zagrebačkoga Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.

Autor idejne koncepcije: Ivan Vavra

Razrada koncepcije: Štefka Batinić, Vesna Rapo, Elizabeta Serdar, Ivan Vavra

Izbor i stručna obrada građe: Štefka Batinić, Sonja Gaćina Škalamera, Vesna Rapo, Elizabeta Serdar, Branka Ujaković

Prostorni koncept i likovno oblikovanje: Mario Beusan