ODJELI I ZBIRKE

Marketing i odnosi s javnošću Hrvatskoga školskog muzeja

Marketing je sastavni dio poslovanja Hrvatskoga školskog muzeja, pri čemu se vrijednu kulturnu baštinu prezentira široj javnosti kontinuiranom suradnjom Marketinškoga odjela i ostalih stručnih odjela Muzeja. Dugi niz godina marketinške aktivnosti bile su zaduženje pojedinih kustosa, kao i u većini naših muzeja, a 1990-ih osnovan je Odjel za veze s javnošću i pedagoške aktivnosti, koji je obavljao poslove iz marketinške domene. Razvojem moderne tehnologije i komunikacija, ali i muzejske struke, povećava se potreba za proširenjem marketinških aktivnosti, stoga osnivač Grad Zagreb početkom 2010. godine otvara radno mjesto voditelja marketinga, čime se omogućava osnivanje samostalnoga Marketinškog odjela u Hrvatskom školskom muzeju.

Cilj rada Marketinškoga odjela nije nužno vezan uz povećanje profitabilnosti Muzeja, nego mu je osnovna funkcija privlačenje šire publike da bismo joj pokazali muzejsku građu, tj. upoznali ju s vrijednom kulturnom baštinom, što i jest jedna od temeljnih zadaća muzeja. Strategija marketinga izrađuje se na temelju postavljene poslovne strategije Muzeja, gdje se u svim muzejskim aktivnostima, poput pripreme izložbi, pedagoških aktivnosti i drugih događanja i programa, koristimo raznim marketinškim alatima da bismo promovirali naš muzej. Zadatak marketinga višestruk je i dalekosežan: stalno podsjećanje na postojanje Muzeja i njegovu ponudu, poticanje svijesti o Muzeju kao potrebnoj instituciji, poboljšanje kvalitete njegova utjecaja, kontinuirana komunikacija s medijima, privlačenje donatora i sponzora itd. Korištenjem integriranih marketinških komunikacija – medijskih objava, gostovanja u medijima, vanjskoga oglašavanja, izrade plakata, letaka i drugih materijala za izravnu komunikaciju s publikom itd. – poboljšavamo vidljivost Muzeja, stvaramo povoljnu sliku u javnosti, zadržavamo staru i privlačimo novu publiku te utječemo na veću kulturnu osviještenost javnosti. Kontinuiranim ulaganjem u izdavaštvo i muzejske suvenire proširujemo doživljajno iskustvo posjetitelja, pa ono postaje dio cjelovitoga iskustva koje će posjetitelj ponijeti iz Muzeja. Naše izložbe, radionice i događanja medijski su popraćeni u elektroničkim medijima, tisku i vanjskim oglašavanjem, a mnoge projekte ostvarili smo u suradnji s našim partnerima kao što su Ars kopija, Borovo, Hrvatske šume, IDA DIDACTA, Jana-Jamnica, slastičarnica M&M, Samsung, Studio Tanay, Zagreb plakat i drugi.

Hrvatski školski muzej svojim stalnim postavom prikazuje školski sustav iz druge polovine 19. i početka 20. stoljeća, a povremenim izložbama iz vlastitoga fundusa prikazuje publici ono najvažnije iz povijesti školstva u Hrvatskoj. Baština koju Muzej prikuplja, obrađuje, čuva i istražuje vrijednost je koju mora javno izložiti, a kako je HŠM jedini specijalizirani muzej za područje školstva u Republici Hrvatskoj, taj je zadatak još važniji, pri čemu i marketing ima veliku ulogu.

Kontinuirano praćenje interesa sadašnjih i potencijalnih posjetitelja i nove tehnologije otvaraju stalno nove mogućnosti komunikacije s publikom, pa će zadatak marketinga u našem muzeju u budućnosti biti umjeren na tješnju suradnju s ostalim stručnim djelatnicima u predstavljanju muzejske građe javnosti i obogaćivanju kulturne ponude Zagreba i Hrvatske.


Kontakt

Marketing i odnosi s javnošću

mr. Marijana Bračić, prof.
voditeljica marketinga

e-mail: mbracic@hsmuzej.hr