ZBIRKE

Zbirka fotografija

Početak prikupljanja i čuvanja fotografske građe vezan je uz sam osnutak Hrvatskoga školskog muzeja. Tragove o tome nalazimo u prvim inventarnim knjigama, odnosno u imovnicima (1901.). I prethodno arhivsko gradivo vezano uz rad Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora (1871.) svjedoči o prikupljanju predmeta za budući muzej.

Putujućih fotografi, domaći i strani, autori su prvih sačuvanih fotografija vezanih uz školstvo. Otvaranjem prvih stalnih fotografskih atelijera u Zagrebu i drugim gradovima (Pommer, Standl, Mosinger, Warga, Weinrich…) fotografiranje postaje sve pristupačnije i učestalije.

Sudjelovanje Hrvatske, odnosno Odjela za bogoštovlje i nastavu, na Svjetskoj izložbi u Parizu 1900. godine zaslužno je i za nastanak dvaju iznimnih albuma fotografija (Slike iz školskoga života…, Album učeničkih igara…), koji sadržavaju po tridesetak fotografija koje prikazuju rad u zabavištima, pučkim školama, sirotištima, stručnim, učiteljskim školama, potvrđuju brigu o slijepoj, slabovidnoj i gluhonijemoj djeci, razvitku tjelesnoga odgoja…

Veliku vrijednost imaju i fotografije koje svjedoče o osnivanju HŠM-a (njegovu izgledu i prvom postavu), osnivanju prvih učiteljskih udruženja, o istaknutim učiteljima, njihovu stručnom usavršavanju, izgradnji odnosno izgledu mnogih škola.

Među muzejskim fotografijama 20. stoljeća raspon je od onih koje imaju umjetničku vrijednost (Kulčar, Miffek, Mjeda, drugi profesionalni fotografski studiji) do amaterskih fotografija slabije kvalitete, ali velike dokumentarne vrijednosti. Karakteristična su fotografiranja učenika (razreda) s učiteljima, obično krajem školske godine, u posebnim prigodama (prva pričest, maturalna zabava, primanje u pionirsku organizaciju…). Važne su i fotografije koje svjedoče o ratnim stradanjima školskih objekata u Drugom svjetskom ratu, u Domovinskom ratu, ali i o stradanjima djece.

Fotografije odnosno albumi najčešće su u Muzej pristigli kao dar učitelja ili negdašnjih učenika pojedinih škola, a često su dijelom ostavština koje se sastoje i od druge vrste građe (svjedodžbi, udžbenika, predmeta…).

Oko 12 000 fotografija tematski je razvrstano u nekoliko cjelina: sustav odgoja i obrazovanja (prema lokalitetu), ličnosti, prosvjetne i druge ustanove, organizacije i udruženja… i koriste ih brojni istraživači povijesti svojih škola, osobito o važnim obljetnicama.

 


Kontakt

Zbirka fotografija

Anita Zlomislić, ravnateljica