ZBIRKE

Zbirka radova učenika i nastavnika

Zbirka radova učenika i nastavnika s više od 10 000 predmeta među najvećim je zbirkama Hrvatskoga školskog muzeja. Veći dio Zbirke čine odabrani likovni radovi učenika. Najstariji sačuvani radovi s početka su 19. stoljeća, a zahvaljujući kontinuiranom rastu Zbirke do današnjih dana, osobito kada je riječ o likovnim radovima, može se dijakronijski pratiti razvoj likovne kulture u školama od početka 19. stoljeća do danas.

Među najstarijim radovima koji se čuvaju u Zbirci topografske su karte koje su izrađivali učenici u Slunju 1820-ih. Iz toga vremena datiraju i pokusna pisma krasopisa učenika. Krasopis je nekada bio važan predmet (jednako kao likovni odgoj), a pri stvaranju (likovnoga ili krasopisnoga rada) prednost se davala koncentriranosti, preciznosti i točnosti. Tako su likovni odgoj i nastava krasopisa imali pedagošku funkciju i među ostalim su kod učenika trebali razvijati strpljivost i marljivost.

Sličnu je ulogu u pučkim školama 19. stoljeća imala i nastava ručnoga rada. Ručni su se radovi sakupljali za budući školski muzej još prije njegova nastanka, a po njegovu osnutku nalazili su se u cjelini modernoga odsjeka. Dok su djevojčice učile vesti i čipkati (od čega su nerijetko živjele i preživljavale one i njihove obitelji), dječaci su se obučavali u drvorezbarstvu, urarstvu, košaraštvu, kovinotokarstvu i drugim korisnim obrtima. Krajem 19. stoljeća uvodi se specifični odgojni ručni rad za dječake – slöjd, koji se pojavio u Švedskoj u drugoj polovini 19. stoljeća. Karakterističan je po tome što je posebno razvijao vještinu ruku, pri čemu je naglasak bio na tehnici i načinu izrade, a ne na krajnjem proizvodu. Slöjd se učio kao obavezan predmet i u učiteljskim školama na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće.

Jedna od najreprezentativnijih cjelina stalnoga postava, koja se u gotovo autentičnom obliku zadržala od osnutka Muzeja do danas, jest Pariška soba – studijski kabinet koji su izradili učenici Kraljevske muške obrtne škole u Zagrebu prema nacrtima Hermana Bolléa za Svjetsku izložbu u Parizu održanu 1900. godine. Ondje je Kraljevina Hrvatska i Slavonija dobila najviše priznanje (Grand Prix) za izložbu školstva u skupini Uzgoj i nastava.


Kontakt

Zbirka radova učenika i nastavnika


Kristina Gverić

viša kustosica

e-mail: kgveric@hsmuzej.hr