ZBIRKE

Zbirka razglednica i slikovnog tiska

Zbirka razglednica i slikovnog tiska bila je sastavnim dijelom Zbirke izvornih fotografija sve do 2011. godine. Broj razglednica unutar nje znatnije se povećava nakon otvorenja stalnoga postava (2000.), kada je široj javnosti detaljnije predstavljena djelatnost Muzeja i kada Muzej dobiva sve više ponuda za darovanje i otkup građe, među ostalim i razglednica.

Zbog specijaliziranosti naše ustanove najviše nas zanimaju motivi vezani (uže ili šire) uz školstvo. U najvećem broju zastupljene su razglednice s motivom školskih zgrada, učitelja i učenika, nastave, događanja, učiteljskih udruga… Razglednice u Zbirci datiraju od druge polovine 19. stoljeća do suvremenih dana. Svakako su najzanimljivije one najstarije, primjerice iz Brinja, Požege, Ogulina, Sušaka, Karlovca, Petrinje, Zagreba, Gospića, Marije Bistrice, Đakova…

Od sadašnjih oko 1600 razglednica njih oko 60 % prikazuju školske zgrade, zasebno ili uz druge prizore mjesta. Držimo da je za sada najstarija ona iz Brinja u litografskoj tehnici, poslana 1893. godine, na kojoj je od četiri prikazana motiva jedan zgrada pučke škole.

Važne su i razglednice kojima su motiv portreti učitelja, pisaca ili poznatih osoba. One su često reprodukcije slika poznatih hrvatskih umjetnika. Posebno mjesto imaju razglednice s motivom zgrade Hrvatskoga učiteljskog doma, u kojoj je Muzej danas smješten.

Autori starih razglednica poznati su fotografi i litografi, koji su ujedno i nakladnici, primjerice: Weiss & Dreykurs, Griesbach i Knaus, Svjetlotiskarski zavod R. Mosinger, I. Reich.

U Zbirci su zastupljene i razglednice “zlatnoga doba”, odnosno početka 20. stoljeća, kada ih svijetom putuje na milijune, različitih su tehnika i motiva, prikazuju gradove, djela likovnih umjetnika, portrete. Nerijetko se i obiteljske fotografije šalju kao razglednice.

Dio razglednica Hrvatskoga školskog muzeja neispisan je, a one ispisane rukom pošiljatelja često sadržavaju dodatne zanimljivosti: ili ih je pisala neka istaknuta, poznata osoba (prosvjetni, kulturni djelatnici…) ili su adresirane na neke od takvih osoba.


Kontakt

Zbirka razglednica i slikovnog tiska

Anita Zlomislić, ravnateljica