ZBIRKE

Zbirka udžbenika i priručnika

Udžbenik se smatra osnovnom školskom knjigom u kojoj se znanstveni i stručni sadržaji posreduju na sustavan i didaktički oblikovan način s obzirom na psihofizičku zrelost učenika i zadatke nastavnoga plana i programa na pojedinim razinama obrazovanja.

U Hrvatskom školskom muzeju prepoznata je važnost sustavnoga prikupljanja i obrade udžbenika u okviru posebne muzejske zbirke u kojoj se čuvaju udžbenici svih nastavnih predmeta korišteni u osnovnim i srednjim školama na prostorima današnje Hrvatske od 18. do 21. stoljeća. Zbirka se popunjava najvećim dijelom darom pojedinaca, nakladnika ili ustanova i manjim dijelom otkupom, a sakupljaju se i recentna izdanja. Dostupna je na uvid svim korisnicima. Građa iz Zbirke omogućava uvid u razvitak didaktičko-metodičkoga oblikovanja udžbenika i priručnika, sadržajne promjene s promjenama nastavnih planova i programa (kurikuluma), nastavne predmete, “liberalizaciju” produkcije i tržišta udžbenika i priručnika i slično. Obrađuje se računalno.

U Zbirci se nalazi više od 10 000 udžbenika i priručnika, od čega je približno 400 jedinica objavljeno prije 1850. godine. Naglasak je na prikupljanju udžbenika koji su važni u kontekstu nacionalnoga kriterija (autor, jezik, mjesto izdanja). Udžbenici su zanimljivi ne samo stoga što se u njima mogu pratiti promjene u nastavnim sadržajima ili metodički pristupi tim sadržajima nego i zato što se u nekima (udžbenici povijesti, hrvatskoga jezika) zrcali i šira društvena slika odnosno ideološki kontekst vremena u kojem su nastali. Obradom se profiliraju svojevrsne podzbirke fonda, naprimjer: početnice, čitanke, školski atlasi ili udžbenici i priručnici za hrvatski jezik, matematiku, povijest, zemljopis. Veličinom fonda te vremenskom i sadržajnom raznovrsnošću građe Zbirka udžbenika i priručnika važno je referentno mjesto za sve zainteresirane korisnike i istraživače problematike udžbenika i priručnika te za istraživače razvoja nastave i sadržaja pojedinih nastavnih predmeta u hrvatskim školama tijekom protekla dva stoljeća.

U stalnom postavu izloženi su udžbenici prema tematskim cjelinama, pružajući presjek prema nastavnim predmetima i kriteriju važnosti. Najvećim su dijelom to izdanja iz 19. i početka 20. stoljeća koja su se rabila na prostoru Habsburške Monarhije, odnosno Austro-Ugarske, objavljena na hrvatskom, latinskom, njemačkom ili mađarskom jeziku. Potrebno je istaknuti dvojezična izdanja početnica (ABC knisicza za potrebnozt narodnih skol, 1779. i Imen knisica za haszen ladanzkih uchilinic Horvatzkoga orszaga, 1823.), početnice za područje Vojne granice i opismenjavanje odraslih. Izložene čitanke bile su osnovom za obuku u čitanju, potpomagale su ostale grane jezične obuke, ali su služile i u stvarnoj obuci (znanja iz povijesti, zemljopisa i prirodoznanstva), dakle možemo reći da su bile enciklopedijskoga tipa (male realne enciklopedije koje sadržavaju tekstove o astronomiji, prirodi, čovječjem tijelu i slično). Slijede udžbenici gramatike, udžbenici za gimnazije i nastavne predmete matematiku, vjeronauk, stvarnu obuku, fiziku i kemiju te povijest i geografiju. Presjek izloženih udžbenika, uz ostala učila i pomagala, pokazuje uvažavanje pedagoškoga načela zornosti u školi 19. stoljeća.


Kontakt

Zbirka udžbenika i priručnika

Branka Manin

viša kustosica

 

e-mail: bmanin@hsmuzej.hr