KAD BI DRVEĆE HODALO

ostavština Grigora Viteza u Hrvatskom školskom muzeju


 

Autorica: Sonja Gaćina Škalamera, muzejska savjetnica, arhivistica

Opseg: 13 panoa

Vrsta: biografska, povijesna

Korisnici: sve kategorije posjetitelja

 

Tema: Život i djelovanje pjesnika, prevoditelja, učitelja i dugogodišnjega urednika dječjih knjiga u izdavačkoj kući "Mladost" Grigora Viteza (1911. – 1966.).

Pokretna inačica izložbe o pjesniku Grigoru Vitezu i njegovoj ostavštini koja se čuva u Hrvatskom školskom muzeju.

 

Elektronička publikacija: KAD BI DRVEĆE HODALO. Ostavština Grigora Viteza u Hrvatskom školskom muzeju. Usb kartica (16 GB)

Sadržaj: Biografija Grigora Viteza; Poezija Grigora Viteza; Ostavština Grigora Viteza u Hrvatskome školskom muzeju; Autobiografija i digitalizirana građa.