ZBIRKE

Zbirka učeničkih i školskih listova

Zbirka učeničkih i školskih listova izdvaja se kao zasebna posljednjih tridesetak godina. Građa se prikuplja najvećim dijelom darom škola (koje su ujedno i nakladnici listova) ili pojedinaca, rjeđe otkupom. Učenički i školski listovi izvrstan su medij za predstavljanje aktivnosti same škole (ili razreda) iz vizure učenika (pod vodstvom mentora). Njima se predstavljaju literarni, likovni i novinarski radovi učenika i prikazuju događanja unutar škole, ona koja škole organiziraju ili u kojima škola sudjeluje. Iz njih se izvrsno mogu iščitati pogledi i stavovi učenika o pojedinim aktualnim ili “mikro” temama (onome što se događa ili planira u njihovoj školi ili zajednici).

Hrvatski školski muzej tradicionalno je domaćin izložbe školskih listova osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba koja se odvija u sklopu smotre LiDraNo, a izloženi primjerci ostaju pohranjeni u Zbirci nakon izložbe te se tako prikuplja recentna građa. No posljednjih se godina primjećuje znatno smanjenje produkcije školskih listova (vidljivo je to upravo iz izložaba i građe koja ostaje na pohrani u Muzeju). Naime, nakladnici (škole) ne stižu “proizvesti” školske listove na vrijeme za prijavu na LiDraNo.

Zbirka je dobar medij za praćenje razvitka školskoga ili razrednoga lista, i u pogledu tehnike izrade i u pogledu sadržaja – od onih pisanih rukom u jednom primjerku i šapirografiranih do vrlo moderno prelomljenih i oblikovanih listova otisnutih u boji. Nadalje, uz školske spomenice i monografije, iz školskoga se lista može iščitati povijest škole, ali i kontekst društvenoga trenutka / vremena u kojem škola djeluje.

U stalnom postavu Hrvatskoga školskog muzeja izložen je Đački napredak iz 1907. godine, najstariji list koji se čuva u Zbirci, prihod od prodaje kojega je namijenjen dobrotvornim svrhama. Sadržava pjesme, priče, jedan igrokaz, uglazbljen tekst iz čitanke za IV. razred i zagonetke – sadržajno se dakle “kostur” školskoga lista nije s godinama znatno mijenjao.

Zbirka učeničkih i školskih listova obrađena je računalno i dostupna korisnicima/istraživačima.


Kontakt

Zbirka učeničkih i školskih listova

Branka Manin
viša kustosica

 

e-mail: bmanin@hsmuzej.hr