ZBIRKE

Zbirka propisa i službenih publikacija u odgoju i obrazovanju

Zbirka propisa i službenih publikacija u odgoju i obrazovanju pruža sustavan legislativni okvir hrvatskoga školstva od 18. do 21. stoljeća. Uz školske zakone obuhvaća naredbe, propise i upute nadležnih upravnih tijela, nastavne planove i programe te disciplinarne propise za osnovne i srednje škole, statute i pravila rada prosvjetnih ustanova i društava. Zbirka ima oko 800 jedinica građe – od prosvjetiteljskih školskih zakona Habsburške Monarhije, kao što su Allgemeine Schulordnung (1774.) ili Ratio educationis (1777. i 1807.), preko nacrta i službenih izdanja hrvatskih školskih zakona iz 19. stoljeća do zakona o školstvu iz 20. stoljeća. Najviše se jedinica odnosi na hrvatsko školstvo, no Zbirka obuhvaća i publikacije na njemačkom, češkom, ruskom, srpskom, francuskom i latinskom jeziku.

Zbirka propisa i službenih publikacija u odgoju i obrazovanju vrijedan je informacijski potencijal za istraživanje razvoja hrvatskoga školskog sustava, odgoja i obrazovanja u školi, razvoja pojedinih školskih predmeta te stručnoga i staleškoga djelovanja učitelja i profesora.


Kontakt

Zbirka propisa i službenih publikacija u odgoju i obrazovanju
dr. sc. Štefka Batinić
knjižničarska savjetnica i kustosica