ZDRAVLJE I ŠKOLA


 

Organizator izložbe: Hrvatski školski muzej

Autorica izložbe i kataloga: Vesna Rapo

Prostorno oblikovanje i likovni postav izložbe: Vesna Rapo

Tehnički postav izložbe: Fredy Fijačko

Voditeljica pedagoških aktivnosti: Ivana Dumbović

Trajanje izložbe: od 20. lipnja do 31. kolovoza 2007.

 

Na poziv Europskoga društva muzeja za povijest medicine u Zagrebu je u lipnju ove godine organizirana međunarodna muzejska radionica i znanstveni skup pod nazivom Collecting folk medicine objects, koji se bavi problemom prikupljanja, čuvanja, restauriranja, konzerviranja, obrade, prezentacije i valorizacije predmeta iz područja medicine.

Prijedlog da će se posebna pozornost posvetiti hrvatskim zbirkama iz povijesti medicine, prihvatio je i u ovu akciju uključio se i Hrvatski školski muzej. Cilj je da se predstavi jedan dio iz bogatih muzejskih zbirki, koje sadrže eksponate koji su se rabili u nastavi: zemljopisa, prirodopisa, higijene i zdravoslovlja, ali i da se ukaže na značajan dio obrazovanja u hrvatskim pučkim i učiteljskim školama u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20 stoljeća.

Izložbom se predstavlja i po prvi puta međunarodnoj i domaćoj stručnoj javnosti predočava građa koja se čuva u Hrvatskom školskom muzeju te u pojedinim školskim zbirkama: zbirke učila i pomagala - anatomski modeli, kolorirane litografije, arhivska građa, fotografije, udžbenici i priručnici, planovi i programi i nastavne osnove.

Naglasili smo pojedina područja koja nam najbolje predočavaju funkcioniranje obrazovnoga sustava koji je direktno ili indirektno bio povezan uz zdravstveno obrazovanje učenika ponajprije u pučkim školama, kroz različite nastavne predmete.

U tekstu kataloga se ukazuje na značenje toga segmenta u obrazovanju u hrvatskim školama koje su nekada bile pod jurisdikcijom Kraljevina Hrvatske i Slavonije te kasnije Banske Hrvatske s posebnim naglaskom na razdoblje druge polovice 19. i prve polovice 20. stoljeća. Donosimo pregled zakonskih uredbi i naredbi, ukazuje se na dijelove iz Prvoga školskog zakona iz 1874. godine, Drugoga školskog zakona iz 1888. godine, te Zakona o narodnim školama u Kraljevini Jugoslaviji iz 1929. godine.

Uz analizu nastavnih osnova te zakonskih uredbi, analiziraju se nastavna sredstva i pomagala, učila te udžbenici i priručnici u tomu razdoblju čija je uporaba imala posredno ili neposredno za cilj zdravstveno obrazovanje učenika u različitim hrvatskim školama.

Predstavili smo do sada najstarija poznata izdanja koja su tiskana na hrvatskomu jeziku, te pojedina izdanja knjiga, udžbenika i priručnika, koja su se rabila u hrvatskim školama. Ukazali smo i na brojne članke i rasprave tiskane u onodobnim pedagoškim časopisima tijekom jednoga stoljeća te istaknuli teme koje su zaokupljale hrvatske učitelje.

Također smo istaknuli brojna događanja na školskim izložbama, izložbama učila i higijenskim izložbama te kongresima o školskoj higijeni. Nastojali smo ukazati na veliki prinos pojedinaca i samoga sustava s obzirom da je razvidno da u tomu razdoblju i u hrvatskim školama prate europska iskustva i da se ne zaostaje u povezivanju zdravlja i školskoga sustava.

Vesna Rapo