ZAGREBAČKA ZABAVIŠTA

u drugoj polovici XIX. i početkom XX. stoljeća


 

Autorica: Elizabeta Serdar

Opseg: 15 panoa (100x70 cm)

Vrsta: povijesna, edukativna

Korisnici:

 

Tema: Pojavu prvih ustanova za odgoj djece rane dobi možemo povezati s počecima industrijalizacije, sve većim zapošljavanjem žena, a i problemom uzdržavanja nezakonito rođene djece. Pod utjecajem drugih, razvijenih zemalja, počinju se i u nas osnivati ustanove namijenjene isključivo djeci predškolske dobi, a to su čuvališta i zabavišta (dječji vrtići). Za pojavu i razvitak predškolskih ustanova u našim krajevima najznačajnija je pojava zabavišta po uzoru na njemačkoga pedagoga Friedricha Fröbela, čiji se pedagoški sustav širi Europom, a preko Austrije prenosi i u Hrvatsku. Prvo zabavište fröbelovskog tipa osnovala je Antonija Cvijić-Lukšić u Zagrebu 1869. godine. Njezina kći Antonija Kassowitz-Cvijić imala je važnu ulogu u organizaciji prvih javnih gradskih zabavišta u Zagrebu 80-ih godina 19. stoljeća, a poznata je i kao autorica Rukovođa za zabavište (1895), prvog sustavnog priručnika za rad u dječjim vrtićima. Školskim zakonom iz 1874. godine stvoren je okvir za reguliranje rada predškolskih ustanova u Hrvatskoj.

Elizabeta Serdar