KOLORIRANE LITOGRAFIJE

Ilustrativna nastavna pomagala u zbirkama Hrvatskoga školskog muzeja


Nosilac akcije: Hrvatski školski muzej, Zagreb

Autorica izložbe i teksta kataloga: Vesna Rapo

Prostorno oblikovanje i likovni postav: Vesna Rapo

Vrsta izložbe: povijesna, umjetnička

Publikacije: Kolorirane litografije, ilustrativna nastavna pomagala u zbirkama Hrvatskoga školskog muzeja, Zagreb, 2012., katalog izložbe, 376 str., kolor ilustracije A4

 

Obim izložbe:

3 rolete – 170 x 320 cm

2 rolete – 100 x 340 cm

1 roleta – 167 x 340 cm

1 roleta - 120 x 290 cm

 

Printovi:

2 panoa – 160 x 200 cm

2 panoa – 120 x 200 cm

4 panoa – 100 x 70 cm

4 panoa – 120 x 70 cm

2 uvodne legende

 

Tema: U zbirkama Hrvatskoga školskog muzeja čuva se oko 1000 litografija, koloriranih litografija, oleografija, kromocinkografija, fotolitografija, te slikovnih prikaza offsetnoga tiska, a koje su u uporabi u hrvatskim osnovnim i srednjim školama kao nastavna pomagala za brojne nastavne predmete od sredine 19. stoljeća te u 20. stoljeću. Litografskim prikazima su se dokumentirala brojna područja ljudske djelatnosti o kojima se poučavalo u različitim nastavnim predmetima od povijesti (nacionalne, europske te svjetske), zemljopisa, predmeta iz prirodnih znanosti, vjeronauka, risanja, jezika i dr., primjerice: arhitektura od prapovijesti do suvremenog razdoblja, od antičke do egipatske umjetnosti, arhitektura sakralnih objekata, prikazani su različiti običaji, obredi, obrti, portreti pojedinih pripadnika naroda, te antropoloških zajednica, različiti krajolici, prirodne te geografske pojave i dr.

Litografija kao ilustrativni materijal u obrazovnom procesu je multimedija 19. i prve polovine 20. stoljeća. Neophodna je bila njezina valorizacija u umjetničkom, kulturnom, povijesnom, dokumentarnom te edukativnom značenju s obzirom na prvotnu namjenu - nastavna pomagala i učila. Bogatstvo ovoga likovnoga materijala pruža mogućnost stvaranja slike o vremenu i prostoru nastajanja tih dijela. Posebice je značajna razina umjetničke vrijednosti, namjene, odnosno vizualizirane poruke koju su ti prikazi trebali prenijeti gledatelju, da li oni bili samo školska populacija ili pak širi društveni slojevi.

Stoga se na izložbi pokazuje bogatstvo te zbirke, a u katalogu izložbe u prvomu djelu analizira, te ističe višestruko značenje zbirke litografskih prikaza koja se čuva u HŠM-u, koja je bila dio nastavnih pomagala u hrvatskim školama, a u drugomu su dijelu kataloški opisi svih litografskih prikaza.

 

Vesna Rapo, autorica 

 

Kontakt:

Kristina Gverić, kustosica

kgveric@hsmuzej.hr

0997686634